โครงงานการสร้างหุ่นยนต์ไตรกีฬา

โครงงานการสร้างหุ่นยนต์จากชิ้นส่วนเศษวัสดุ จัดทำโดยการออกแบบและตัดชิ้นส่วนให้ได้ตามต้องการและติดตั้งชุดเฟืองมอเตอร์แล้วจ่ายกระแสไฟให้กับมอเตอร์ทำงาน  เพื่อที่จะให้หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ไปด้านหน้าได้เหมือนลักษณะคนก้าวเดิน  และเป็นการพัฒนาทักษะด้านกระบวนการคิดการใช้จินตนาการ

Imagination is more important than knowledge :

จินตนาการสำคัญกว่าความรู้

การจัดทำโครงงานเรื่อง   การสร้างหุ่นยนต์ไตรกีฬา  คณะผู้จัดทำดำเนินการดังต่อไปนี้

1.  จัดเตรียมเครื่องมือ และวัสดุที่จะทำหุ่นยนต์  การจัดทำโครงงานการสร้างหุ่นยนต์ไตรกีฬา  คณะผู้จัดทำได้สร้างหุ่นยนต์จากเศษวัสดุ  เช่น ไม้อัด  หรือไม้ไผ่  ลวด  ฟิวเจอร์บอร์ด  กาวร้อน
2.  ออกแบบและทดลองสร้างหุ่น หลาย ๆ แบบ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดีที่สุดโดยมีการสร้างหุ่นขึ้นมา  3  ตัว เพื่อให้หุ่นยนต์แต่ละตัวทำงานในภารกิจที่ต่างกัน

หุ่นตัวที่ 1  ออกแบบเป็นหุ่นวิ่งเร็ว  เพื่อที่จะวิ่งในรางซึ่งกว้าง 15 ซม. และความยาวของตัวหุ่นไม่เกิน 30 ซม. และสูงไม่เกิน 20 ซม. น้ำหนักรวมไม่เกิน 500  กรัม   ระยะทางในการเคลื่อนที่  2  ม.

หุ่นตัวที่  2  ออกแบบเป็นหุ่นขึ้นบันใด  โดยมีสัดส่วนเหมือนกับหุ่นตัวที่ 1 แต่ออกแบบให้สามารถเกี่ยวขึ้นบันใดได้  โดยแต่ละช่องของขั้นบันใดจะมีความห่างกัน  3 ซม.  ระยะทางในการเคลื่อนที่ 1.5  ม.

หุ่นตัวที่  3  ออกแบบเป็นหุ่นไต่ราว  โดยมีสัดส่วนเหมือนกับหุ่นตัวที่ 1 แต่ออกแบบให้สามารถเกี่ยวราวเดี่ยว  และสามารถเคลื่อนที่ไปด้านหน้าได้โดยไม่ตก  ระยะทางในการเคลื่อนที่  2  ม.

3.  ประกอบโครงร่างหุ่นที่เสร็จแล้วเข้ากับชุดเฟืองมอเตอร์  และรางไฟ ขนาด AA  2 ก้อน โดยมีข้อกำหนดว่า   หุ่น  1  ต้องใช้ชุดเฟืองมอเตอร์ได้แค่  1  อัน และใช้ถ่านขนาด AA  ไม่เกิน  2 ก้อน

4.  ทดสอบและปรับปรุงการทำงานของหุ่น

5. สรุปผลการทำโครงงาน คณะผู้จัดทำได้รับความรู้จากการทำโครงงานนี้อย่างมากและได้ประสบการณ์  ได้แสดงออกทางความคิด ได้ทดลอง และต้องการอยากเผยแพร่ความรู้นี้ให้กับบุคคลที่มีความสนใจการประดิษฐ์หุ่นยนต์

  • ข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงงาน

การจัดทำโครงงาน เป็นสิ่งที่ฝึกให้เราได้รู้จักการค้นคว้าหาความรู้ ฝึกประสบการณ์ในการทำงานตามความสนใจที่เราต้องการ และนอกจากนี้ยังฝึกการทำงานร่วมกับคนอื่น แต่ในการจัดทำโครงงานการสร้างหุ่นยนต์ไตรกีฬานั้น  ต้องอาศัยทั้งความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของผู้สร้างรวมทั้งการช่างสังเกตและการไร้กรอบของความคิดกับความอดทนร่วมด้วย

Advertisements

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: