ROBOT หุ่นยนต์ไตรกีฬา

หุ่นยนต์ไตรกีฬาวิ่ง 2 ขามหาสนุก
เป็นการแข่งขันความสามัคคีของทีม  ซึ่งประกอบด้วยหุ่นยนต์ 3 ตัว  ลงแข่งขันในกีฬา 3 ชนิด  คือ  หุ่นยนต์วิ่งเร็ว  2  ขา  หุ่นยนต์ปีนบันได และหุ่นยนต์ไต่ราว ทีมใดทำได้ครบ  3  อย่างถูกต้อง  และรวดเร็วที่สุดจะเป็นผู้ชนะ  โดยเริ่มจากวิ่งเร็ว  ต่อด้วยปีนขึ้นบันใด และจบลงที่การไต่ราว


ดาวน์โหลดคู่มือการสร้างหุ่นยนต์ไตรกีฬา :  ส่วนที่1 : ส่วนที่ 2 : ส่วนที่3 : กติกาการแข่งขัน :

คุณสมบัติของหุ่นยนต์
1. หุ่นยนต์ที่ใช้แข่งขันเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้มอเตอร์  Gear Box เพียง 1 ชุด   ต่อหุ่นยนต์  1  ตัว ตามกติกากำหนด  และใช้แบบอัลคาไลน์ Size AA จำนวน 2 ก้อนต่อหุ่นหนึ่งตัวเท่านั้น
2. หุ่นยนต์ต้องมีความยาวไม่เกิน  300 มม.  กว้างไม่เกิน 185 มม.  และสูงไม่เกิน 180 มม.
3. หุ่นยนต์แต่ละตัวมีน้ำหนักโดยรวมอุปกรณ์ทุกอย่างและแบตเตอร์รี่  ไม่เกิน  500 กรัม
4. การทำงานของหุ่นยนต์  ห้ามใช้ล้อในการเคลื่อนที่ต้องเป็นการเคลื่อนที่เสมือนการก้าวเอี้อม
5. หุ่นยนต์แต่ละตัวมีแถบแม่เหล็กสำหรับติดธง (ลักษณะด้ามธงทำด้วยตะปูโลหะจัดเตรียมโดยกรรมการสนาม)

รายละเอียดข้อกำหนดสนาม แข่งขัน

1. สนามมีลักษณะเป็นรูปช่องเลนวิ่งโดยมีความยาว  2,000 มม. และจะมีพื้นที่สำหรับจุดสตาร์ท เตรียมพร้อมหุ่นยนต์และซ่อมหุ่นยนต์ยาว 400 มม.  มีประตู ปิด/เปิด ให้หุ่นยนต์เข้าออก
2. มีช่องเลนวิ่ง 4-6 ช่อง  ตามที่กรรมการจัดสร้างสนามกำหนดความกว้างของช่องวิ่ง 150 มม.
3. เส้นชัยจะอยู่ตรงเขตจุดปลายสนาม
4. ลักษณะของเส้นชัย  เป็นรูปขั้นบันใด  มีไมโครสวิทซ์ติดตั้งไว้พร้อมหลอดไฟ  หุ่นยนต์ทีมใดวิ่งไปชนไมโครสวิทช์และหลอดไฟสว่างขึ้นก่อนจะเป็นผู้ชนะ

ดูรายละเีอียดได้จาก  Foor Plan  Layout ดังรูป

กติกา  มารยาทการแข่งขัน
ผู้ที่ลงทำการแข่งขันประกอบด้วย  นักเรียน 3  คน  ครูที่ปรึกษา  1  คน และหุ่นยนต์ที่ใช้ทำการแข่งขันในกติกานี้  มี  3  ประเภท  คือ

หุ่นตัวที่ 1  หุ่นยนต์สำหรับการวิ่งเร็ว  2  ขา ( SHORT  DISTANCE  RUNNING  ROBOT ) ออกจากจุดเริ่มต้น  โดยมีธงประจำทีม  ปักอยู่ที่ตัวหุ่นยนต์  เมื่อถึงจุดเส้นชัยของหุ่นยนต์ตัวที่ 1  (จุดสตาร์ทของหุ่นยนต์ตัวที่ 2  )  ผู้เข้าแข่งขันจะต้องดึงธงจากหุ่นยนต์ตัวที่  1  ไปปักไว้กับหุ่นยนต์ัตัวที่  2  จึงเริ่มสตาร์ท

หุ่นยนต์ตัวที่ 2  หุ่นยนต์สำหรับปีนบันได (LADDER  CLIMBING  ROBOT)  เมื่อหุ่นยนต์ตัวที่ 2 ปีนบันไดไปยังจุดเส้นชัย (จุดสตาร์ทของหุ่นยนต์ตัวที่ 3) ผู้เข้าแข่งขันจะต้องดึงธงจากหุ่นยนต์ตัวที่ 2  ไปปักไว้ยังหุ่นยนต์ตัวที่ 3  จึงเริ่มออกสตาร์ทได้( หุ่นยนต์จะไต่บันไดโดยตัวหุ่นอยู่ด้านนอกจนถึงจุดที่กำหนด)

หุ่นยนต์ตัวที่ 3  หุ่นยนต์ชนิดไต่ราว (ROD  CLIMBING  ROBOT)  เมื่อหุ่นยนต์ตัวที่  3  ไต่ราว ไปถึงยังเส้นชัย  การแข่งขันถือเป็นอันสิ้นสุด

ภาพ Layout สนามแข่งขัน

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน

การแข่งขันหุ่นยนต์  สพฐ. โอลิมปิก  ประจำปี 2553  รอบคัดเลือกตัวแทนศูนย์จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์
ระหว่างวันที่ 29 – 30  พฤษภาคม  2553
โรงเรียนผาขามวิทยายน ได้รับรางวัลดังรายการต่อไปนี

1.  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขันหุ่นยนต์ไตรกีฬา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2.
รางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขันหุ่นยนต์ต่อสู้  2  ตัว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3.
รางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 2  การแข่งขันหุ่นยนต์สำรวจดาวนพเคราะห์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายการที่ 1 และ 2  ได้เป็นตัวแทนของศูนย์  เข้าร่วมแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย  ณ เซียร์รังสิต
ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม  ถึง  วันที่  1  สิงหาคม  2553

ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร

ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร

ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร

ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี  2552  ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 9 – 11  ธันวาคม  2552
โรงเรียนผาขามวิทยายน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 การแข่งขันหุ่นยนต์ไตรกีฬา ระดับช่วงชั้นที่ 3-4

เป็นตัวแทนของภาคเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย  ณ เมืองทองธานี
ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน  2553
ผลการแข่งขัน ได้เข้ารอบ  8  ทีมสุดท้าย

จ.อุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี


เป็นตัวแทนของภาคเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย  ณ เมืองทองธานี
ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน  2553
ผลการแข่งขัน ได้เข้ารอบ  8  ทีมสุดท้าย

ณ เมืองทองธานี

ณ เมืองทองธานี

ณ เมืองทองธานี

Advertisements

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง

  1. ร่วมแสดงความยินดีด้วยครับ ขอเป็นกำลังใจให้ตลอดไปครับ ผาขามสู้ๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: